12 april vergadering algemeen bestuur

Gepubliceerd op 12 april 2023

Op woensdag 12 april 19.30 uur vergadert ons nieuwe algemeen bestuur voor de eerste keer. De vergadering wordt gehouden in de Vechtzaal te Almelo, daarnaast kunt u deze volgen via een livestream.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen

Er zal onder meer gesproken worden over de volgende punten:

  • Instellen commissie geloofsbrieven invulling vijf open plaatsen algemeen bestuur.
  • Besluit toelating leden algemeen bestuur
  • Installatie nieuwe leden algemeen bestuur voor de fracties CDA, VVD, AWP en BBB (onder voorwaarde dat het algemeen bestuur heeft besloten tot toelating)
  • Installatie fractieondersteuners voor de fracties VVD en ChristenUnie
  • Eerste terugkoppeling en vervolg verkenningsproces
    a. Mondelinge terugkoppeling van eerste bevindingen door verkenners
    b. Voorstel vervolg verkenningsproces

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Vechtzaal van ons kantoor te Almelo. Daarnaast kunt u deze vergadering volgen via onze livestream, algemeen bestuur 12 april 2023. Daar vindt u ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.


Direct naar de vergadering met stukken