Woensdag 26 april vergaderingen commissies algemeen bestuur

Gepubliceerd op 20 april 2023

Woensdag 26 april 2023 vergadert de commissie Financiën en beleidsuitvoering van 10:00 tot 11:45u. en de Opgavegerichte commissie van 12:30 tot 15:15u. De vergaderingen worden gehouden in het waterschapshuis in Almelo en zijn daarnaast live via de website te volgen.

Op de agenda's staan de volgende onderwerpen

Adviserend en opiniërend ter voorbereiding op besluitvorming door het algemeen bestuur.

10:00 tot 11:45 uur: commissie Financiën en Beleidsuitvoering

  1. Zienswijze begroting Het Waterschapshuis

12:30 tot 15:15 uur: Opgavegerichte commissie

  1. Opvoeren onderhoudspaden waterschap door agrariërs t.b.v. ecoregeling Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
  2. Informatie en keuzes Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

De volledige agenda met bijbehorende stukken en de uitzendingen van deze vergaderingen zijn te vinden via de bestuurspagina.


Opgavegerichte commissie

Commissie Financiën en Beleidsuitvoering