10 mei vergadering algemeen bestuur

Gepubliceerd op 8 mei 2023

Op woensdag 10 mei om 19.30 uur vergadert ons algemeen bestuur. De vergadering wordt gehouden in de Vechtzaal van het waterschapshuis te Almelo. Dit is een openbare vergadering die u kunt bijwonen of digitaal kunt volgen via een livestream.

Agendaonderwerpen

Er zal onder meer gesproken worden over de volgende punten:

Ingekomen stukken en mededelingen (ter kennisname)

  • Brief SAS (Stop Afvalwater Schoonebeek) aan B&W van de gemeente Emmen inzake Gebiedsproces Schoonebeek
  • Email en bijlage inzake schadeoorzaken bij het kanaal Almelo – de Haandrik: klimaat of werkzaamheden?
  • Brief Vitens (drinkwaterbedrijf) inzake leveringszekerheid drinkwater

Hamerstuk

  • Zienswijze begroting Het Waterschapshuis

Opiniërend

  • Verkenningsproces bestuursakkoord 2023- 2027

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Vechtzaal van ons kantoor te Almelo. Daarnaast kunt u deze vergadering volgen via onze livestream, algemeen bestuur 10 mei 2023. Daar vindt u ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.


Direct naar de vergadering met stukken