Groeiseizoen start nat; vasthouden waar kan, afvoeren waar nodig

Gepubliceerd op 12 mei 2023

Update neerslagtekort 12 mei 2023

De eerste weken van het groeiseizoen zijn we nat gestart. De grondwaterstanden in ons hele beheersgebied staan boven gemiddeld. Waar het mogelijk is zetten we onze stuwen hoger, zodat we een buffer opbouwen voor droge periodes. Zo houden we zoveel mogelijk neerslag vast in de bodem. Daarbij leveren we maatwerk, om overlast te voorkomen. In diverse watergangen hoort het water te stromen, omdat veel planten en waterdieren stromend water nodig hebben, stilstaand water is slecht voor deze dieren.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen in wateraanvoergebied op de meeste plekken tussen zomer- en winterpeil. In niet-wateraanvoergebied staan de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil. We blijven ook tijdens het voorjaar en de zomer maatwerk leveren en we spelen in op de actuele situatie ter plaatse. Zo zit er een maximum aan het vast te houden water. Wanneer de bodem vol is en stuwen te hoog zouden staan, kan wateroverlast optreden. Er blijft ook stroming in veel watergangen nodig voor de planten en dieren die daar in leven. Veel van deze dieren gedijen niet in stilstaand water.

Rijn, IJssel en IJsselmeer

De waterstand op de Rijn en de IJssel is op dit moment normaal voor de tijd van het jaar. De komende dagen zal de waterstand wel stijgen.

Op het IJsselmeer staat het peil 5 centimeter hoger ingesteld dan normaal (-0,15 m NAP in plaats van -0,20 m NAP). Dit om beter voorbereid te zijn op een eventuele droogteperiode.

We nemen deze informatie mee in onze update, omdat we voor een deel van ons gebied water inlaten uit de IJssel via het Twentekanaal. Wanneer de waterstand in de IJssel erg laag is, kan er met behulp van extra pompen toch water worden ingelaten. Daarnaast wordt in het noordelijk deel van ons gebied tijdens droogte water ingelaten via het IJsselmeer. Dit heeft Rijkswaterstaat afgelopen zomer ook gedaan. Wanneer het water in de IJssel extreem laag mocht komen te staan, kan dat echter beperkingen geven voor de wateraanvoer naar ons beheersgebied.

Grondwater

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich boven het gemiddelde, zowel in natuur- als landbouwgebied. We zijn het voorjaar met acceptabele grondwaterstanden gestart. Bomen, planten en gewassen groeien en zullen daardoor meer water gaan gebruiken. We blijven zo veel mogelijk neerslag vasthouden, vooral in het grondwatersysteem.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort op weerstation Twenthe is momenteel 3 mm. Dat ligt ruim onder de lijn van 5% droogste jaren en lager dan de waarde van 2018. Op weerstation Hoogeveen is er een neerslagoverschot van 2 mm. Die waarde ligt nu onder de gemiddelde waarde voor de tijd van het jaar. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

In Nederland houden we 1 april aan als startdatum voor het groeiseizoen. Het KNMI begint op die datum met het berekenen van het neerslagtekort. Op 1 april begon het neerslagtekort in Twenthe en Hoogeveen daarom weer op nul.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is op de meeste plekken in ons beheergebied goed. Het water is voldoende koud en kan daardoor meer zuurstof bevatten. Ziet u toch problemen in het oppervlaktewater, meld het ons! Dan kunnen wij kijken of er maatregelen genomen moeten worden.