Ter inzage leggingen


Tijdelijke digitale ter inzage legging

In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Dit betekent dat onze kantoren gesloten zijn en wij ter inzage leggingen op papier in het waterschapskantoor, te Almelo helaas niet kunnen verzorgen, u kunt deze hier op de pagina digitaal inzien en downloaden.

Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen.

De ter inzage leggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Verbod op onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijkgebied

In de vergadering van 26 mei 2020 heeft het dagelijks bestuur besloten tot het instellen van een verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen, met ingang van 29 mei 2020 tot een nader te bepalen tijdstip.

Bijbehorende Informatie vindt u hieronder ter inzage van 29 mei tot een nader te bepalen tijdstip, (datum van intrekken van het verbod).

Projectplan Lange Matenbeek – Erve Deperman

In de vergadering van 3 maart 2020 heeft het dagelijks bestuur het projectplan Lange Matenbeek – Erve Deperman vastgesteld.

Het projectplan en de bijhorende bijlagen zijn van 1 mei tot en met 15 juni 2020 hieronder ter inzage te downloaden.