Ter inzage leggingen


Tijdelijke digitale ter inzage legging

In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Dit betekent dat onze kantoren gesloten zijn en wij ter inzage leggingen op papier in het waterschapskantoor, te Almelo helaas niet kunnen verzorgen, u kunt deze hier op de pagina digitaal inzien en downloaden.

Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen.

De ter inzage leggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Projectplan droogzetvoorziening stuw Junne

In de vergadering van 7 juli 2020 heeft het dagelijks bestuur het projectplan droogzetvoorziening stuw Junne vastgesteld.

Het ontwerpbesluit en de bijhorende bijlagen zijn eveneens met ingang van 10 juli tot en met 20 augustus 2020 hieronder digitaal in te zien.

Voor meer informatie over Projectplan droogzetvoorziening stuw Junne kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Ontwerp projectplan Waterwet herinrichting Het Everloo

In de vergadering van 30 juni 2020 heeft het dagelijks bestuur het projectplan Waterwet herinrichting Het Everloo in ontwerp vastgesteld. Hierdoor kan de herinrichting van het watersysteem op Het Everloo in Rossum, gemeente Dinkelland, worden uitgevoerd.

Het ontwerp projectplan en bijhorende bijlagen liggen ingang van 3 juli tot en met 14 augustus 2020 tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo, hiervoor dient u een afspraak te maken. Ook kunt u het ontwerp projectplan en de bijhorende bijlagen hieronder digitaal inzien en downloaden.

Voor meer informatie over de begrotingswijziging 2020 van GBLT kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Vaststelling legger

In de vergadering van 3 juni 2020 heeft het dagelijks bestuur de legger waterlopen en kunstwerken gewijzigd vastgesteld.

Op de legger worden de afmetingen van waterlopen weergegeven en de zich in de waterlopen bevindende kunstwerken en ook wie onderhoudsplichtige is van waterlopen en kunstwerken.

De gewijzigde legger kunt u met ingang van 29 juni tot en met 10 augustus 2020 hieronder downloaden om in te zien.

Voor meer informatie over de legger kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Verbod op onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijkgebied

In de vergadering van 26 mei 2020 heeft het dagelijks bestuur besloten tot het instellen van een verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen, met ingang van 29 mei 2020 tot een nader te bepalen tijdstip.

Bijbehorende Informatie vindt u hieronder ter inzage van 29 mei tot een nader te bepalen tijdstip, (datum van intrekken van het verbod).