Terinzageleggingen


Digitale ter inzage legging

In verband met het coronavirus volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Ter inzageleggingen zijn in te zien op ons hoofdkantoor in Almelo op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur. Bij het bezoeken van ons hoofdkantoor is het dragen van een mondkapje verplicht.

U kunt ter inzageleggingen op deze pagina digitaal inzien en downloaden. Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Ontwerp projectplan Waterwet herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg

In de vergadering van 8 december 2020 heeft het dagelijks bestuur het ontwerp projectplan Waterwet herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg vastgesteld.
 In het projectplan worden de maatregelen voor de herinrichting van het watersysteem beschreven waarmee de Elsbeek wordt omgevormd tot een aantrekkelijke groenblauwe structuur door de stad. Daarnaast worden de gevolgen van deze herinrichting op de omgeving in beeld gebracht. De voorgenomen herinrichting van de Elsbeek in Hengelo, traject Reigerweg is één van de projecten uit de samenwerkingsovereenkomst ‘Klimaat Actief Hengelo’  die waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo zijn aangegaan.

Het ontwerp projectplan Waterwet herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg en de bijhorende bijlagen treft u hierbij aan en zijn te downloaden.

Het projectplan ligt met ingang van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021, ter inzage hier op de website, alsmede in het kantoor van waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de schriftelijke inzage een afspraak maken via telefoonnummer 088 220 33 33.