Terinzageleggingen


Digitale ter inzage legging

Naast de fysieke ter inzageleggingen op ons kantoor in Almelo, kunt u deze hieronder digitaal inzien en downloaden. Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Voor meer informatie over de ter inzageleggingen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, Nieuw-Schoonebeek

Van 12 oktober tot en met 22 november 2022 kunt u het ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied, Nieuw-Schoonebeek, waterschap Vechtstromen’ met bijbehorende stukken op afspraak bekijken bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer: NL.IMRO.0114.2021050-B501).

Het waterschap Vechtstromen werkt aan het ‘Projectplan watersysteem Nieuw-Schoonebeek’. Het plangebied is gelegen nabij de kern Nieuw Schoonebeek en zuidelijk van de kern Weiteveen en Natura 2000-gebied Bargerveen. Voor de uitvoering van het Projectplan is het nodig de hoofdwatergangen in een bestemmingsplan op te nemen. De werkzaamheden omvatten nieuw aan te leggen watergangen en bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen zoals stuwen en een gemaal.

Zienswijze

Van 12 oktober tot en met 22 november 2022 kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze opsturen naar de gemeenteraad van Emmen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA in Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 189960-2021. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0591.

Ontwerp-bestemmingsplan, -milieueffectrapport (MER) en -beeldkwaliteitsplan (BKP) ‘Buitengebied, Buffer zuid’

Van 12 oktober tot en met 22 november 2022 kunt u het ontwerp-bestemmingsplan, -milieueffectrapport (MER) en  -beeldkwaliteitsplan (BKP) ‘Buitengebied, Buffer zuid’ met bijbehorende stukken op afspraak bekijken bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerp-BKP en de ontwerp-MER zijn bijlagen bij de toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan (respectievelijk bijlage 3 en 4). U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer: NL.IMRO.0114.2021021-B501).

Voor het behoud van het Natura 2000-gebied Bargerveen wordt aan de zuidzijde van het Bargerveen een 500 meter brede bufferzone gerealiseerd. De zone loopt vanaf de Kerkenweg in het westen tot aan de Duitse grens in het oosten. Door de inrichting vindt een functiewijziging plaats van ongeveer 220 hectare landbouwgrond. Hierdoor moet er ook een MER worden opgesteld.

Gelijktijdig zal het waterschap Vechtstromen de waterhuishouding in het herinrichtingsgebied Nieuw-Schoonebeek aanpassen.

Zienswijze

Van 12 oktober tot en met 22 november 2022 kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze opsturen naar de gemeenteraad van Emmen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA in Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 128721-2021. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0591.