Terinzageleggingen


Digitale ter inzage legging

Naast de fysieke ter inzageleggingen op ons kantoor in Almelo, kunt u deze hieronder digitaal inzien en downloaden. Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Voor meer informatie over de ter inzageleggingen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Defintief projectplan waterwet ‘Herinrichting Drienerbeek Hengelo’

In de vergadering van 12 september 2023 heeft het dagelijks bestuur het projectplan ‘Herinrichting Drienerbeek Hengelo’ defintief vastgesteld.

Wat staat er in het projectplan ‘Herinrichting Drienerbeek Hengelo’?

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en het water huizen en gebouwen binnenstroomt. Aan de andere kant zorgen de extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad).

Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk, maar vanuit hun eigen kerntaken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de vijftien projecten is de herinrichting van de  Drienerbeek – traject Paul Krugerstraat – Wemenstraat. De beek wordt opnieuw ingericht. Het profiel wordt verruimd, zodat meer water tijdelijk geborgen kan worden. Daarnaast wordt bij het ontwerp rekening gehouden met het onderhouden van de Drienerbeek.

Door het treffen van bovengenoemde maatregelen, wordt de Drienerbeek stukje bij beetje meer klimaat robuust. Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaat-veranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.

Documenten bekijken (ter inzage)

Het projectplan ‘Herinrichting Drienerbeek Hengelo’ en de bijhorende documenten kunt u hieronder bekijken.

Ook kunt u het projectplan ‘Herinrichting Drienerbeek Hengelo’ en de bijhorende documenten tijdens kantooruren bekijken in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. Maak een afspraak via telefoonnummer (088)220 33 33.

U kunt deze documenten bekijken met ingang van 21 september tot en met 2 november 2023.

Projectplan waterwet ‘Realiseren vispasseerbaarheid Loodiep

In de vergadering van 26 september 2023 heeft het dagelijks bestuur het projectplan ‘Realiseren vispasserbaarheid Loodiep’ vastgesteld.

Wat staat er in het projectplan ‘Realiseren vispasseerbaarheid Loodiep’?

Het Loodiep stroomt van Zwinderen (Geeserstroom) naar Coevorden in de Provincie Drenthe. Het Loodiep wordt vispasseerbaar gemaakt zodat vismigratie mogelijk wordt. Dit is nodig om te voldoen aan de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Om het vispasseerbaar maken van het Loodiep juridisch mogelijk te maken, is het projectplan Waterwet vastgesteld en ter inzage gelegd.

Documenten bekijken (ter inzage)

Het projectplan ‘Realiseren vispasseerbaarheid Loodiep’ en de bijhorende documenten kunt u hieronder bekijken.

Ook kunt u het projectplan ‘Realiseren vispasseerbaarheid Loodiep’ en de bijhorende documenten tijdens kantooruren bekijken in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de inzage een afspraak maken via telefoonnummer (088) 220 33 33.

U kunt deze documenten bekijken met ingang van 3 oktober tot en met 14 november 2023.