Voortgezet onderwijs


Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs bieden wij op maat gemaakte opdrachten, gastlessen of excursies aan. Daarnaast beschikken wij over twee interactieve gastlessen, namelijk een les over het zuiveren van afvalwater met de Water Experience Game en een les over klimaat met de waterbak.

Water Experience Game

De Water Experience Game is een spel waarbij leerlingen op een actieve manier kennis maken met het waterschapswerk. Door samen te werken leren zij meer over het proces van het zuiveren van afvalwater. Het spel is geschikt voor alle leeftijden en niveaus, duurt 15 minuten en is te spelen in groepen van 4 tot 10 personen.


Informatie voor leraren

Voor ieder niveau, iedere leeftijd en iedere groepsgrootte kunnen wij gastlessen of excursies regelen. Met de klas meer leren over het waterschapswerk kan door het formulier in te vullen voor het aanvragen van een gastles. Dan kunnen we samen de mogelijkheden bekijken. Heeft de klas meer behoefte aan een excursie? Zie de link hieronder.

Lespakket KlimaatActieve Stad (GeoFuture School)

Samen met het Canisius in Almelo hebben wij een lespakket gemaakt voor stedelijke klimaatadapatatie (KlimaatActieve Stad). Meer weten? Neem contact op via educatie@vechtstromen.nl

Girlsday

Ook dit jaar doen wij opnieuw mee aan Girlsday, een initiatief om meer meisjes te enthousiasmeren voor technische beroepen. Onze medewerkers Skye en Cynthia nemen de enthousiaste meisjes mee over de rioolwaterzuiveringinstallaties (rwzi’s) van Emmen en Hengelo.

Watertafel

36787969204_c322abc2f9_b[1]

Aan de hand van een simpel model van de stad en een gieter vol water, leggen we tijdens de les uit wat de effecten zijn van klimaatverandering in de stad. Stap voor stap nemen wij ze mee en leggen uit hoe het watersysteem en de waterketen samenhangen en welke oplossingen we in kunnen zetten.

De leerlingen kunnen zelf invloed uitoefenen op de hoeveelheid water dat in de stad blijft staan. Dit kunnen zij regelen door bijvoorbeeld groene daken te plaatsen, speelpleinen te vervangen door speeltuinen enzovoort. De waterbak is geschikt voor alle leeftijden en niveaus, duurt ongeveer 20 minuten en is te ontdekken in groepen van 4 tot 10 personen.