Waterlessen


Wij bieden waterlessen aan voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in ons werkgebied. Door een waterles maken de leerlingen op een enthousiaste, actieve manier kennis met de taken van het waterschap. Ook leren de leerlingen bewuster met water en natuur om te gaan.

Waterles

De waterles bestaat uit twee onderdelen, die twee dagdelen in beslag nemen. Het eerste deel van de waterles duurt ongeveer 2,5 uur en is zowel theoretisch als interactief. Twee getrainde vrijwilligers komen in de klas vertellen wat de taken van een waterschap zijn en laten speciaal ontwikkelde filmpjes zien. Ook laten wij de leerlingen door het doen van proefjes op een interactieve manier kennis maken met water en natuur.

Knipsel

Tijdens het tweede deel van de waterles bezoeken de leerlingen een waterzuivering. Daar worden de leerlingen door twee getrainde vrijwilligers rondgeleid over het terrein. Deze rondleiding duurt ongeveer 1 uur en vindt binnen twee weken na de waterles plaats.


Meld uw klas aan!

Foto

Interesse in een waterles en de bijbehorende rondleiding? Meld u aan door het formulier in te vullen. Bij groepen groter dan 33 kinderen, graag zelf opsplitsen en twee groepen aanmelden!

Geen kosten

Aan de waterles en de rondleiding op de waterzuivering zijn geen kosten verbonden. U dient wel zelf voor vervoer naar de waterzuivering te zorgen.

Informatie voor leraren

Onze vrijwilligers nemen een leskist met materialen mee. Wij vragen van u, als docent, het volgende klaar te zetten voor de waterles:

  • Een computer of laptop met USB-aansluiting;
  • Een scherm waarop de presentatie getoond kan worden;
  • Een emmer met slootwater voor één van de proefjes;
  • Een kraan om de materialen schoon te kunnen maken;
  • Oude doeken om de tafels en de materialen schoon te maken.