Waterlessen


LET OP

In verband met het Coronavirus en de maatregelen die er genomen zijn, gaan op dit moment de waterlessen en excursies op de zuiveringen tot een nader te bepalen datum niet door, dit ter bescherming van ons primaire proces op de zuiveringen.

Aanvragen voor een rondleiding op de zuivering wordt pas in behandeling genomen wanneer duidelijk is wanneer de maatregelen niet meer van kracht zijn.

Wij bieden waterlessen aan voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in ons werkgebied. Door een waterles maken de leerlingen op een enthousiaste, actieve manier kennis met de taken van het waterschap. Ook leren de leerlingen bewuster met water en natuur om te gaan.

Waterles

De waterles bestaat uit twee onderdelen, die allebei één dagdeel in beslag nemen. Het eerste deel is de waterles, waarbij de leerlingen door twee getrainde vrijwilligers worden meegenomen in de wereld van water. De leerlingen gaan zelf aan de slag met verschillende proefjes, werken uit een werkboekje en bekijken speciaal ontwikkelde filmpjes.

Tijdens het twee deel van de waterles bezoeken de leerlingen een waterzuivering. Daar worden zij door twee getrainde vrijwilligers rondgeleid over het terrein en zien zij in de praktijk wat ze tijdens de waterles hebben geleerd. De rondleiding duurt ongeveer één uur en vindt binnen twee weken na de waterles plaats.g

Informatie voor leraren

Onze vrijwilligers nemen een leskist met materialen mee. Wij vragen van u, als docent, het volgende klaar te zetten voor de waterles:

  • Een computer of laptop met USB-aansluiting;
  • Een scherm waarop de presentatie getoond kan worden;
  • Een emmer met slootwater voor één van de proefjes;
  • Een kraan om de materialen schoon te kunnen maken;
  • Oude doeken om de tafels en de materialen schoon te maken.

Nieuwe les, de watervriendelijke tuin!

de les 1

In verband met het coronavirus (covid-19) kunnen wij de nieuwe les tot een nader te bepalen datum helaas niet geven.

Naast de reguliere waterles hebben we voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 een nieuwe les, namelijk: ‘de watervriendelijke tuin’.

In deze nieuwe les gaan leerlingen aan de hand van onderzoekend leren aan de slag met waterveiligheid en klimaat.

En het allerleukste: leerlingen gaan zelf een watervriendelijke tuin ontwerpen!

Thema’s die binnen deze les behandeld worden:

  • Schoon, voldoende en veilig water
  • Klimaat(verandering) en duurzaamheid

De les is kosteloos en wordt verzorgd door onze vrijwilligers die bij jou in de klas komen. De les start bij voorkeur om 8.30 uur en duurt ongeveer 2 uur. Geïnteresseerd? Schrijf je in via het aanmeldformulier.

Voor vragen kun je contact opnemen met het educatieteam via: educatie@vechtstromen.nl

Meld uw klas aan voor de waterles

Foto

Interesse in een waterles ? Meld u aan door het formulier in te vullen. Bij groepen groter dan 33 kinderen, graag zelf opsplitsen en twee groepen aanmelden!

Geen kosten

Aan de waterles en de rondleiding op de waterzuivering zijn geen kosten verbonden. U dient wel zelf voor vervoer naar de waterzuivering te zorgen.