Waterlessen


Wij bieden waterlessen en watervriendelijke tuin lessen aan voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in ons werkgebied. Door een les maken de leerlingen op een enthousiaste, actieve manier kennis met de taken van het waterschap. Ook leren de leerlingen hoe ze bewuster met water en natuur omgaan.

Waterles

De waterles bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel vindt plaats in de klas. Het tweede deel speelt zich af op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)). Beide onderdelen nemen één dagdeel in beslag. Tijdens de les in de klas komen twee getrainde vrijwilligers de leerlingen meenemen in de wereld van water. De leerlingen gaan aan de slag met proefjes, een werkboekje en verschillende filmpjes.

Tijdens het tweede deel krijgen leerlingen een rondleiding op een rwzi. Ook hier zijn twee getrainde vrijwilligers aanwezig om de leerlingen rond te leiden over het terrein. Hier zien de leerlingen in de praktijk wat ze tijdens de les in de klas hebben geleerd. De rondleiding duurt ongeveer één uur en vindt binnen twee weken na de waterles plaats.

g

Informatie voor leraren

Onze vrijwilligers nemen een leskist met materialen mee. Wij vragen van u, als docent, het volgende klaar te zetten voor de waterles:

  • Een computer of laptop met USB-aansluiting;
  • Een scherm waarop de presentatie getoond kan worden;
  • Een emmer met slootwater voor één van de proefjes;
  • Een kraan om de materialen schoon te kunnen maken;
  • Oude doeken om de tafels en de materialen schoon te maken.

Proefjes en escape opdrachten

Met de kinderen in de klas of zelf thuis proefjes doen die met water te maken hebben. Of is een escape opdracht meer jou ding?

Meld uw klas aan voor de waterles

Foto

Interesse in een waterles ? Meld u aan door het formulier in te vullen. Bij groepen groter dan 33 kinderen, graag zelf opsplitsen en twee groepen aanmelden!

Geen kosten

Aan de waterles en de rondleiding op de waterzuivering zijn geen kosten verbonden. U dient wel zelf voor vervoer naar de waterzuivering te zorgen.

Watervriendelijke tuin les

de les 1

Naast de reguliere waterles hebben we voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 een nieuwe les, namelijk: ‘de watervriendelijke tuin’.

In deze nieuwe les gaan leerlingen aan de hand van onderzoekend leren aan de slag met waterveiligheid en klimaat.

En het allerleukste: leerlingen gaan zelf een watervriendelijke tuin ontwerpen!

Thema’s die binnen deze les behandeld worden:

  • Schoon, voldoende en veilig water
  • Klimaat(verandering) en duurzaamheid

De les is kosteloos en wordt verzorgd door onze vrijwilligers die bij jou in de klas komen. De les start bij voorkeur om 8.30 uur en duurt ongeveer 2 uur. Geïnteresseerd? Schrijf je in via het aanmeldformulier.

Voor vragen kun je contact opnemen met het educatieteam via: educatie@vechtstromen.nl