Opgaven


Met de herinrichting de gebieden Archemermaten – Hancate en Regge Pelmolen geven we invulling aan de Reggevisie en de Europese Kaderrichtlijn Water.

We versterken met deze realisatie de kwaliteit en biodiversiteit van de Regge en spelen in op de klimaatverandering.