Update: alle sluizen in de Vecht zijn weer open

Gepubliceerd op 4 juni 2024

Nu de waterstand op de Vecht gedaald is zijn de sluizen op de Vecht weer open voor de recreatievaart. Door de vele neerslag de afgelopen weken was het waterpeil in de Overijsselse Vecht hoog. Hierdoor kon de veiligheid bij het schutten van de sluizen niet worden gegarandeerd. Dit is met het zakken van het waterpeil opgelost.