6 december 2022


  1. Houtskoolschets Overijssel

Besluiten

1. Houtskoolschets Overijssel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 6 december 2022 besloten:

  • in te stemmen met reactie op de houtskoolschets van de provincie Overijssel inzake het PPLG.

Kernboodschap

De provincie Overijssel heeft op hooflijnen geschetst hoe zij het provinciaal programma landelijk gebied (PPLG) wil op- en samenstellen. Het waterschap heeft aangegeven op hooflijnen in te stemmen met de aanpak. Het waterschap vraagt wel meer aandacht van de provincie voor waterbeschikbaarheid. Het waterschap geeft verder aan partner te zijn van de provincie en vanaf het begin van het proces te willen participeren.