Erik Lievers


Erik Lievers  heeft namens Bedrijven zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen.

Erik Lievers (Bedrijven)

Vierde loco-watergraaf

Portefeuille

Beheer en onderhoud waterketen, medicijnresten/microverontreiniging, energietransitie, circulaire economie, Europa

Relatiebeheer

Bedrijven, Euregio (samenwerkingsverband tussen Duitse en Nederlandse gemeenten en provincies, gevestigd in Enschede en Nordhorn), Brussel

Nevenfuncties

Aandeelhouder Slibverwerking Noord Brabant, bestuurslid waterlaboratorium Aqualysis, lid van de Commissie Waterketens en Emissies van de Unie van Waterschappen


erik_lievers

Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Erik Lievers
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

Telefoon:

06-38310361

E-mail:

e.lievers@vechtstromen.nl

LinkedIn:

linkedin.com/in/erik-lievers-82594510