Hans van Agteren


Hans van Agteren heeft namens AWP niet politiek wel deskundig zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen. Hij was eerder acht jaar wethouder van de gemeente Enschede, met onder meer water in zijn portefeuille. Hij maakt sinds 22 mei 2019 onderdeel uit van het dagelijks bestuur.

Hans van Agteren (AWP)

Derde loco-watergraaf

Portefeuille

Klimaat (ruimtelijke adaptatie en mitigatie (tegenmaatregelen)), waterbewustzijn, Omgevingswet, assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten), digitale transformatie, vergunningverlening, toezicht en handhaving

Relatiebeheer

Gemeenten

Nevenfuncties

Lid dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis, voorzitter Kerngroep Twents waternet, lid stuurgroep Klimaat Actieve Stedenband, lid stuurgroep Noordelijke Vechtstromen, lid kerngroep RES Twente, lid van de Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën van de Unie van Waterschappen.


hans_van_agteren

Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Hans van Agteren
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo