Nettie Aarnink


Nettie Aarnink heeft namens Water Natuurlijk zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen.

Nettie Aarnink (Water Natuurlijk)

Eerste loco-watergraaf

Portefeuille

Voldoende water, waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en Natura2000), opgaven rond de Dinkel, internationale samenwerking

Relatiebeheer

Natuurbeheer organisaties

Nevenfuncties

Lid van Regionaal Bestuurlijk Overleg Oost, Lid van Commissie Landelijk Gebied Drenthe, voorzitter stuurgroep Dinkeldal, voorzitter stuurgroep Nieuw Drostendiep, Lid van Samen Werkt Beter, lid van diverse stuurgroepen N2000, lid van Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Schoonebeek, lid van de Commissie Watersystemen van de Unie van Waterschappen


nettie_aarnink

Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Nettie Aarnink
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

Secretariaat:

Bianca Kroezen
Telefoon: 088  220 33 33

E-mail:

n.aarnink@vechtstromen.nl

LinkedIn:

linkedin.com/in/nettieaarnink