Richard Andringa


Richard Andringa is secretaris-directeur en de schakel tussen het bestuur en de medewerkers van Vechtstromen. Hij geeft leiding aan de ambtelijke organisatie (als directeur) en adviseert het dagelijks bestuur, de watergraaf en de algemene vergadering (als secretaris).

Richard Andringa

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

De secretaris-directeur is de schakel tussen het bestuur en de medewerkers van Vechtstromen. Hij geeft leiding aan de ambtelijke organisatie (als directeur) en adviseert het dagelijks bestuur, de watergraaf en het algemene bestuur (als secretaris).

Nevenfuncties

Bestuurslid van het Schilthuisfonds en voorzitter programmaraad Atelier Overijssel.


Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Richard Andringa
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

Secretariaat:

Bianca Kroezen
Telefoon: 088  220 33 33

E-mail:

r.andringa@vechtstromen.nl

LinkedIn:

linkedin.com/in/richardandringa