Wim Stegeman


Wim Stegeman heeft namens het CDA zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen. Hij was eerder onder meer 13 jaar wethouder van de gemeente Rijssen met ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. Sinds 2008 is hij lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. Eerst bij waterschap Regge en Dinkel, en na de fusie met Velt en Vecht, bij Vechtstromen.

Wim Stegeman (CDA)

Tweede loco-watergraaf

Portefeuille

Beheer en onderhoud watersysteem, waterveiligheid, ecologie en biodiversiteit, opgaven rond de Vecht, financiën

Relatiebeheer

Landbouw

Nevenfuncties

Lid van het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor (GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)), vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders van De Nederlandse Waterschapsbank NV en NieuWater BV en Commissaris in de Raad van Commissarissen van de NV Slibverwerking Noord-Brabant, lid van de Commissie Waterkeringen van de Unie van Waterschappen


Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Wim Stegeman
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

Telefoon:

06-29560735

E-mail:

w.stegeman@vechtstromen.nl

LinkedIn:

linkedin.com/in/wim-stegeman-42736811a