Programma Besturen en Organiseren


Om de doelen van het waterschap te realiseren moet het waterschap continue inspelen op veranderingen en kunnen inspringen op kansen die zich voordoen. We zetten in het programma Besturen en Organiseren in op een toekomstbestendige organisatie die samen met het bestuur op samenwerking en vernieuwing is gericht.

Toelichting op afwijkingen:

Het project modernisering huisvesting en ICT heeft bij de uitvoering in 2019 deels pas op de plaats gemaakt vanwege de oplevering van een definitief voorstel om de adaptieve huisvestingsstrategie te realiseren. Bestuurlijke besluitvorming hierover heeft in november 2019 plaatsgevonden. De locaties Emmen en Hengelo zijn aangepast. De oplevering van de locatie Sleen heeft enkele maanden vertraging opgelopen en wordt opgeleverd in het eerste kwartaal 2020.

In het project Omgevingswet is in 2019 gewerkt aan de Watervisie en deze zal in 2020 worden voorgelegd aan het bestuur. De implementatie van de Omgevingswet ligt op schema omdat we verwachten dat Vechtstromen op 1 januari 2022 (zoals de minister aan de Kamer zal voorstellen) conform de Omgevingswet zal werken.

Het ontwerp voor het externe klantloket is in 2019 gerealiseerd, de bemensing van het loket loopt door in 2020.

In het bestuursakkoord is afgesproken dat de communicatievisie herijkt zal worden. In 2019 zijn de voorbereidingen opgepakt en de resultaten van de 1-meting zijn daarvoor input geweest. In 2020 zal de herijking aan het bestuur worden voorgelegd.

In 2019 is een plan voor de digitale transformatie opgesteld. Naast verbeteringen in het digitaal fundament is er een succesvol initiatief gestart met “Digitale Ninja’s” om te experimenteren met kansen die de Digitale Transformatie biedt. In 2020 versterken we ons digitaal leiderschap. De vernieuwing van het datacenter heeft enkele maanden vertraging opgelopen.