De programma's


Per programma wordt ingegaan op de doelbereiking van 2019 van de belangrijkste onderwerpen. Daarnaast wordt per programma op hoofdlijnen inzicht gegeven in de besteding van de financiële middelen.