Inleiding


Voor het volgend jaar staan nieuwe projecten en het verder uitvoeren van al in gang gezette werkzaamheden op de planning. Het eind 2021 afgeronde traject Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) krijgt vanaf 2022 een vervolg voor de periode 2022-2027. In 2022 denken we 23,8 kilometer heringerichte watergangen op te leveren met daarnaast 18 vistrappen. In 2022 zijn ook de realisatie, start en voorbereiding gepland van respectievelijk de rwzi (rioolwaterzuivering) in Vriezenveen, Ootmarsum en Tubbergen.  En ook op het gebied van assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) en de thematische manier van werken om de opgaven op het gebied van Klimaat, Duurzaamheid en Waterkwaliteit in te vullen komt de uitvoering in beeld. We houden het bereiken van de doelen in 2022 en voor de jaren erna in beeld. Ook wordt ingezet op vermindering van het energieverbruik, vooral door de beluchtingen van de rwzi's Hengelo, Emmen, Rijssen en Dedemsvaart te verbeteren. Waar nodig wordt de realisatie van onze ambities op een aantal terreinen getemporiseerd en komen we met voorstellen aan het algemeen bestuur. In de eerstvolgende MJV 2023-2032 worden integraal de inzichten en eventuele keuzes voorgelegd en besproken.

Koersvast en scherp aan de wind

Na invulling van de besparing op onze vaste kosten is er minder ruimte om ontwikkelingen of financiële tegenvallers zonder consequenties op te vangen, en daarmee varen we een koers die scherp aan de wind is, en ook tot bijsturingen zal kunnen leiden, waarbij ook bijstelling van de lastendruk betrokken moet worden. En een deel van onze ambities wordt incidenteel in de begroting gedekt. Maar met een nieuwe reserve beleidsintensiveringen spreken we de ambitie uit om, als onze financiële positie dat toelaat, ook te sparen voor financiële ruimte voor ambities in een volgende bestuursperiode.

We zijn trots dat we door een intensief proces tot een structureel sluitende exploitatiebegroting komen. Uitvoering van onze kerntaken, beheeropgave en vergroening staan hierbij echt voorop. En we blijven investeren in onze medewerkers die elke dag op de rioolwaterzuiveringen, langs de waterkant en op kantoor werken aan goed waterbeheer in onze prachtige regio.