De programma's


De programma's worden gestuurd vanuit de doelenbomen die zijn opgesteld op basis van het bestuursakkoord. De meeste doelen zijn nu geconcretiseerd en opgenomen in de doelenbomen die per programma worden toegelicht.

Kies onder het programma