Programma watersysteem


Het programma watersysteem is onderverdeeld in de thema's klimaat, waterkwaliteit, duurzaamheid en infrastructuur op orde. In de doelenboom wordt gepresenteerd waar we het komende jaar aan werken.

Het thema klimaat is onderverdeeld in vier einddoelen. De nu nog 'witte' doelen in de doelenboom worden de komende periode nader geconcretiseerd. Het thema waterkwaliteit kent twee einddoelen, waarbij het doel omtrent de bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies) nog nader moet worden bepaald. Dit geldt ook voor het thema duurzaamheid. Het thema infrastructuur op orde kent één einddoel.

Bij alle einddoelen zijn één of meerdere tussendoelen geformuleerd. In het lichtblauwe deel onderaan de doelenboom zijn de belangrijkste inspanningen per thema weergegeven voor 2022.

Onderstaand de belangrijkste indicatoren waarmee het programma Watersysteem wordt bestuurd.

In 2022 worden een aantal projecten opgeleverd waarbij in totaal 23,8 kilometer KRW heringerichte watergang wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om de Glanerbeek en Ruenbergerbeek die in 2021 gestart zijn, maar waar de uitvoering vertraging opgelopen heeft door onder meer extra afstemming met Duitse partners. Daarnaast worden Nieuwe Drostendiep, Archemermaten en Regge Pelmolen opgeleverd. In totaal worden met deze projecten 18 visbarrières opgeheven. Tevens start de voorbereiding voor projecten die in komende jaren tot uitvoering zullen komen, waaronder het waterlichaam Tilligterbeek en Beneden Dinkel.

Het eind 2021 afgeronde programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) krijgt vanaf 2022 een vervolg voor de periode 2022-2027. Bestuurlijke besluitvorming hierover vindt eind 2021 plaats. Samen met partners wordt de transitie verder ingezet van het afvoeren van water naar het nog beter vasthouden van water. Door middel van diverse maatregelen werken we aan een nieuwe balans in de waterbeschikbaarheid. De nieuwe indicator om dit programma te monitoren nemen we op vanaf de komende Meerjarenverkenning 2023-2032.

Inhoudelijke informatie