Programma waterketen


Inleiding

In de doelen voor het programma waterketen is naast onze primaire taak "Infrastructuur op orde', specifiek aandacht voor het doel "Waterkwaliteit". Het effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) van de rioolwaterzuiveringen speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ten opzichte van de voorgaande doelenboom is onder "Duurzaamheid" het streven naar 100% circulariteit in 2050 een tussendoel in 2030 vastgesteld.

Inhoudelijke informatie