Programma watersysteem


Het programma watersysteem is onderverdeeld in de thema’s infrastructuur op orde, klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. In onderstaande doelenboom presenteren we waar we in het komende jaar aan werken. Bij alle einddoelen zijn één of meerdere tussendoelen geformuleerd. De belangrijkste inspanningen die we voor het bereiken van de tussendoelen in 2023 verrichten worden hieronder nader beschreven.

In 2023 worden een aantal KRW-projecten opgeleverd waarbij in totaal 8,1 kilometer KRW heringerichte watergang (inclusief doorschuif vanuit 2022 zoals geduid in de BVR) wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij onder andere om de N2000 gebieden Haaksbergerveen en Regge deelgebied Eerder Hooilanden, waar tevens de KRW[1]maatregelen worden uitgevoerd. Ook wordt het eerste deel van het Nieuwe Drostendiep gerealiseerd. In deze projecten worden 5 vistrappen gerealiseerd. Tot slot werken we volop verder aan de voorbereiding van projecten die in de komende jaren tot uitvoering zullen komen, waaronder Beneden Dinkel, Tilligterbeek, Geelebeek, Schoonebeekerdiep, Loodiep en Lolee Bovenlopen.

Inhoudelijke informatie