Cursus Actief voor het waterschap


Heb jij die frisse bestuurdersblik?

Waterschappen werken hard aan schoon, veilig en voldoende water. Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van het waterschap en ambieer je een bestuursfunctie? Tijdens de gratis cursus ‘Actief voor het waterschap’ krijg je een exclusief kijkje in de wereld van waterschap Vechtstromen.

Over de cursus Actief voor het waterschap

Start: woensdag 8 juni

Duur: vijf avonden

De trainingen zijn ’s avonds van 19.30 tot 22.00 uur. Op een aantal trainingsavonden organiseren we voorafgaand aan de training een mini-excursie voor wie het werk van het waterschap ook in de praktijk wil zien. Hierover wordt je na aanmelding geïnformeerd en dan kan je aangeven of je hier wel of niet bij aanwezig bent. De cursusdata zijn:

  1. Woensdag 8 juni - Almelo
  2. Woensdag 15 juni - Hardenberg
  3. Woensdag 22 juni – Almelo
  4. Donderdag 30 juni - Emmen
  5. Woensdag 6 juli - Almelo

Cursus Actief voor het waterschap - ontwikkeld door ProDemos

Anieke Kranenburg lid algemeen bestuur

Anieke Kranenburg

“De training geeft inzicht in de rol van waterschapbestuurder en de vraagstukken die binnen het waterschap spelen, erg interessant! Een aanrader voor iedereen die overweegt zich verkiesbaar te stellen.’’

Meld je aan!

Wil jij je aanmelden, gebruik dan het aanmeldingsformulier op deze pagina. Of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@vechtstromen.nl of bel met Marjolein Friele, projectleider verkiezingen, telefoonnummer 088 – 220 33333. Wil je geen bestuurslid worden maar wel graag een kijkje achter de schermen nemen bij een waterschap? Dan kun je ook deelnemen aan de training.

Aanmelden

Meer weten of vragen? Stuur een e-mail naar verkiezingen@vechtstromen.nl  of bel met Marjolein Friele, projectleider verkiezingen, telefoonnummer 088 – 220 33333.

Voor het aanmelden gebruikt u onderstaand formulier.

Sta je graag aan het roer?

Ben je enthousiast geworden na de cursus? Dan kun jij je verkiesbaar stellen voor de waterschapsverkiezingen in 2023. Als bestuurslid duik je in maatschappelijke thema’s zoals klimaat, waterkwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Je controleert onder andere het dagelijks bestuur, beslist over de uitvoering van grote projecten en houdt oog op de begroting. Kortom: een belangrijke en interessante functie!

Het algemeen bestuur komt zo’n vijftien keer per jaar bij elkaar. Soms voor interessante excursies, bijvoorbeeld een bezoek aan de rioolwaterzuivering of een kijkje bij de uitvoer van het maaibeheer. Tijdens andere bijeenkomsten praten we je bij over een specifiek onderwerp zoals de klimaatopgave. Vijf bijeenkomsten per jaar bestaan uit een besluitvormende vergadering.

Over het algemeen bestuur

Elk waterschap in Nederland heeft een gekozen algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een watergraaf of dijkgraaf. Het is vergelijkbaar met een gemeente die een gemeenteraad heeft, wethouders en een burgemeester.  Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen. Iedere vier jaar wordt er een nieuw bestuur gekozen.

Wat doet het algemeen bestuur?

Het algemeen bestuur stelt het beleid vast van het waterschap  en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Daarnaast stelt het de begroting vast en daarmee de tarieven van de waterschapsbelasting. Het algemeen bestuur beslist over de uitvoering van grote investeringsprojecten en controleert de uitvoering van de taken van het waterschap en de besteding van het jaarlijkse budget.

Meer informatie over het algemeen bestuur

Anneke Broekman-Veltman
video: Video Anneke Broekman-Veltman
Anieke Still video
video: Training Anieke Kranenburg