AWP


AWP-Vechtstromen staat voor Water, Klimaat en Natuur

  • Onafhankelijk: AWP-Vechtstromen staat los van de gevestigde landelijke politieke partijen. Dat geeft ons de ruimte en vrijheid om te handelen in het regionale belang van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Toekomst bestendig, denk aan de wereld voor onze kinderen!
  • Betaalbaar: We staan voor enorme uitdagingen. Dat vraagt om een weging van belangen: oog voor de veranderingen in de leefomgeving, maar ook oog voor de inwoners, en de haalbaarheid en betaalbaarheid van de uitdagingen die voor ons liggen. Daarbij waken we er voor de rekening door te schuiven naar volgende generaties. Transparantie is het motto.
  • Lokaal: Onze leden staan voor het lokale belang. Met veel betrokkenheid, ervaring, deskundigheid en een passie voor water gaan de AWP verenigingsleden de uitdagingen aan! Zij zetten zich daarbij in om zichtbaar en benaderbaar te zijn en de link te leggen naar de eigen leefomgeving

Dilemma’s