CDA


Water beheer je samen

Water is voor iedereen belangrijk. Voor jong, oud, stad, platteland, bedrijven, boeren, beheerders, recreanten en natuurliefhebbers. Tot voor kort ging het vaak om het afvoeren van teveel water. Dat is na de laatste, vaak droge jaren,  aan het veranderen.  We denken nu samen veel meer aan het vasthouden van voldoende water.

CDA Vechtstromen draagt het Waterschap een warm hart toe en maakt keuzes op basis van onze eigen 4 kernwaarden: rentmeesterschap, solidariteit, publieke gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid. (Deze kernwaarden worden op pagina 3 van ons verkiezingsprogramma nader toegelicht.)

CDA Vechtstromen staat voor verantwoorde ambities, beleid dat vraagt om maatwerk en gezond verstand en om samenwerking met allerlei partijen.

Water beheer je samen!

Dilemma’s