ChristenUnie


Ruimte voor elkaar

De ChristenUnie zet in op het herstel van balans tussen ecologie en economie.  Voor onszelf, de natuur, landbouw, bedrijven, maar vooral ook voor de komende generaties.

Schoon en voldoende water is niet vanzelfsprekend. We zullen daarom met grote zorg om moeten gaan met het beschikbare water en het verbeteren van de kwaliteit hiervan. Dit kan alleen door samen te werken. Ieder zijn eigen deel, samen het geheel!

Wij zetten daarom in op o.a.:

  • Vasthouden van water in natte tijden door het vasthouden van water en verhogen van het grondwaterpeil.
  • Opwekken van energie uit afvalwater.
  • Versterken van biodiversiteit.
  • Oppompen van grondwater beperken tijdens periodes van droogte en bij natuurgebieden.
  • Een verbod op het injecteren van ernstig vervuild productiewater bij de aardoliewinning.
  • Inwoners stimuleren minder schadelijke stoffen door te spoelen.

De vervuiler en/of degene die het meeste voordeel heeft bij de waterschapstaak draagt het meest bij aan de inkomsten van het waterschap.

Dilemma’s