SGP


De SGP richt zich op de kerntaken en de voedselvoorziening

De SGP staat voor een waterschap waarin de kerntaken (zuiveren van afvalwater, vasthouden van water in droge perioden en afvoeren van water in natte perioden) centraal staan. Duurzaamheid is belangrijk maar moet als investering worden gezien die de lasten voor de belastingbetaler op termijn zo laag mogelijk houden.
De voedselvoorziening is voor de SGP van groot belang en de agrariërs mogen rekenen op warme steun. Waterkwaliteit moet worden gemeten vanuit de werkelijke situatie en niet vanaf computermodellen. Agrariërs kunnen worden betrokken bij het onderhoud van de natuur tegen een ruimhartige vergoeding. Zij hebben tenslotte de meeste kennis van hun eigendom. Tegelijkertijd heeft de natuur ook een belangrijke functie. Als partner kan het waterschap wel meewerken mits hier geen (hoge) kosten mee gemoeid zijn. Tenslotte is het ontwikkelen van natuur geen kerntaak. Ontwikkelingen van nieuwe technologieën om het water beter te kunnen zuiveren worden door de SGP gesteund.

Dilemma’s