VVD


VVD

De maatschappij verandert; het klimaat verandert. Er worden nieuwe technieken ontwikkeld en toegepast, voor voldoende, veilig en schoon water. Om water af te voeren en beter vast te houden. Niet alles kan overal; we moeten keuzes maken.

Voor u en de VVD telt een degelijk financieel beleid. De inkomsten van ons Waterschap worden door ons allemaal opgebracht. De VVD gaat daar zinnig, zorgvuldig en zuinig mee om. Dat is duurzaam.

Voor u en de VVD telt duurzaamheid. Dat is een morele plicht die wij hebben voor onze omgeving en voor onze toekomst. Dat betekent: klimaat- en energieneutraal  werken.

Voor u en de VVD is het belangrijk dat het waterschap midden in de samenleving staat, als een spin in het waterweb. Samenwerking met inwoners, landbouw, bedrijven en scholen. Nieuwe technieken ontwikkelen en gebruiken.

De VVD wil hier mee verder, met u en voor u. Samen brengen we de belangen in balans.

Dilemma’s