Water Natuurlijk


Water Natuurlijk: jouw groene stem in het waterschap

Water Natuurlijk is dé partij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. We maken ons sterk voor schoon, gezond, veilig en betaalbaar water voor iedereen. We staan voor groene steden en dorpen. Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij in Nederland. De partij is opgericht door Natuurmonumenten, Provinciale Milieufederaties en Sportvisserij Nederland. GroenLinks, D66 en PvdA ondersteunen onze groene stem.

Stem Water Natuurlijk als je vindt dat:

  • het waterschap meer kan doen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken;
  • plastics, medicijnen, en landbouwgif niet in water thuishoren;
  • meer ruimte voor water en groen in stad/dorp goed is voor mens, plant en dier;
  • elke druppel telt: water vasthouden en minder grondwater oppompen om verdroging te voorkomen;
  • jongeren in de toekomst ook moeten kunnen genieten van water en natuur;
  • biodiversiteit vergroot kan worden samen met inwoners, bedrijven en boeren;

de kosten van schoon, voldoende en veilig water eerlijk moet worden verdeeld.

Dilemma’s