Definitieve verkiezingsuitslag waterschap Vechtstromen: BBB is de grootste partij met 9 zetels

Gepubliceerd op 23 maart 2023

Het centraal stembureau van waterschap Vechtstromen heeft op donderdag 23 maart in Almelo de definitieve uitslag en het opkomstpercentage van de verkiezingen vastgesteld. Dat gebeurde om 11.00 uur tijdens een openbare zitting van het stembureau. Hiermee is het definitief aantal zetels per partij bekend en de toewijzing van de restzetels op basis van 100% van de stemmen. Per partij werd bekend gemaakt welke personen op basis van de verkiezingsuitslag recht hebben op een zetel in het algemeen bestuur.

Nieuwkomer BBB komt met 9 zetels in het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Water Natuurlijk, nu nog de grootste partij in het waterschapsbestuur, wordt met 7 zetels de tweede partij. Het CDA komt met 3 kandidaten in het bestuur. De partij BVNL, de andere nieuwkomer, heeft uiteindelijk geen zetel weten te bemachtigen. 50 PLUS en de OUDERENPARTIJ hebben geen zetels gekregen en verdwijnen uit het waterschapsbestuur. Daarnaast heeft de SGP ook deze keer niet voldoende stemmen gekregen om gekozen te worden.

De opkomst voor de waterschapsverkiezingen op woensdag 15 maart was 58,6%. Dat betekent dat  393.505 inwoners gestemd hebben. Dat is hoger dan de opkomst van vier jaar geleden, die op 53,2% (346.026 uitgebrachte stemmen) uitkwam. Watergraaf Stefan Kuks is blij met de hogere opkomst: “Fijn dat mensen echt hebben gekozen. Water is van ons allemaal, dus ik ben verheugd dat zoveel inwoners hebben meegedacht over de toekomst van ons water.”

Definitieve uitslag partijen

Tien partijen hebben deelgenomen aan de verkiezingen. Hiervan hebben uiteindelijk zes partijen een plek bemachtigd in het algemeen bestuur. De definitieve verdeling is als volgt:

  1. Water Natuurlijk, 26% van de stemmen, 7 zetels
  2. CDA, 11% van de stemmen, 3 zetels
  3. AWP, 5% van de stemmen, 1 zetel
  4. VVD, 8% van de stemmen, 2 zetels
  5. 50PLUS, 3% van de stemmen, 0 zetels
  6. ChristenUnie, 5% van de stemmen, 1 zetel
  7. Ouderenpartij, 1% van de stemmen, 0 zetels
  8. SGP, 3% van de stemmen, 0 zetels
  9. BBB, 34% van de stemmen, 9 zetels
  10. BVNL, 4% van de stemmen, 0 zetels

Vervolg

Op de dag van de definitieve uitslag gaan de te installeren bestuurders met elkaar in gesprek over de verkiezingsuitslag. Dit gebeurt op donderdagavond 23 maart om 19.30 uur in een openbare bijeenkomst in het waterschapshuis in Almelo. Partijen vertellen welke vervolgstappen zij willen nemen om tot een nieuw dagelijks bestuur te komen. Het nieuwe algemeen bestuur wordt op woensdagavond 29 maart geïnstalleerd.