Vliegvissen in de Doorbraak

Gepubliceerd op 23 augustus 2021

Sportvisserij Oost-Nederland, Landschap Overijssel en waterschap Vechtstromen starten een pilot in de Doorbraak om vliegvissen met een dagvergunning toe te staan.

Met deze pilot wordt een bij het gebied passende vorm van extensieve sportvisserij toegestaan en beleefbare natuur mogelijk gemaakt. De slechte begaanbaarheid en toegankelijkheid van de oevers, de natuurdoelstellingen, het daarop gevoerde beleid van Landschap Overijssel en het stromende karakter van de Doorbraak maakt dat de Doorbraak niet voor alle typen sportvissers geschikt is. Voor een kleine specialistische groep vissers, namelijk vliegvissers, zijn dit soort beken met stromingsminnende vissoorten juist wel erg interessant. De pilot is erop gericht om enkel deze doelgroep de mogelijkheid te bieden in de Doorbraak te vissen. Andere typen visserij zoals karpervissers, witvissers en wedstrijdvissers hebben voldoende mogelijkheden op andere typen wateren die voor hun type visserij ook beter geschikt is. Gelijk met het toestaan van vliegvissen in de Doorbraak wordt het algehele toezicht in het natuurterrein opgeschroefd. Zo hopen de organisaties een stukje extra natuurbeleving te faciliteren én een bijdrage te leveren aan de natuur.

Vliegvissen is alleen toegestaan met een geldige VISpas in combinatie met een speciale fly only dagvergunning. Om de rust in het gebied te bewaren, worden er buiten het broedseizoen maximaal 6 dagvergunningen per dag uitgegeven.