Bart Krol informateur waterschap Vechtstromen


Maandagavond 25 maart hebben de fracties die verkozen zijn in het algemeen bestuur van Vechtstromen in een openbare bijeenkomst de verkiezingsuitslag geduid. Er is brede overeenstemming om Water Natuurlijk, als winnaar van de verkiezingen en grootste partij, het voortouw te laten nemen in het formatieproces.

Water Natuurlijk heeft in de bijeenkomst aangegeven graag initiatief te nemen en dat Bart Krol de beoogde informateur is. Bart Krol is voormalig gedeputeerde van de provincie Utrecht en heeft brede bestuurlijke ervaring.

Nettie Aarnink, lijsttrekker van Water Natuurlijk: "We willen samen met de partijen in het nieuwe algemeen bestuur van Vechtstromen tot een breed gedragen bestuursakkoord komen. Een bestuursakkoord waarin verbinding centraal staat en uiting wordt gegeven aan de groene stem die de kiezers hebben laten horen. Met Bart Krol hebben wij een informateur gevonden die een bewezen verbinder is."