Beperkte versoepeling coronamaatregelen voor medewerkers en bezoekers Vechtstromen


In navolging van de maatregelen van het kabinet, starten wij per 1 juni ook met een eerste versoepeling van de getroffen coronamaatregelen. We blijven vanaf 1 juni zo veel mogelijk digitaal werken, echter is er weer beperkt mogelijkheid tot fysieke ontmoeting op onze werklocaties. Ook bezoek is, op afspraak, weer welkom op onze werklocaties.

Met het nemen van maatregelen in onze organisatie willen we er voor zorgen dat ons werk, zuiveren van afvalwater en de juiste waterstanden in beken, rivieren en kanalen, gewaarborgd blijft. Tegelijkertijd willen we medewerkers en bezoekers weer beperkt de ruimte bieden voor fysieke ontmoeting. Onze medewerkers blijven voorlopig digitaal werken, tenzij dit niet mogelijk of wenselijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sollicitatiegesprekken of creatieve sessies. Uiteraard hanteren we de maatregelen van het RIVM altijd als uitgangspunt en worden op onze werklocaties de nodige maatregelen getroffen om afstand te houden en hygiënisch te werken.

Medewerkers in vitale functies

Onze medewerkers in vitale functies blijven werken zoals voorheen en houden tijdens hun werk in het veld of op zuiveringen rekening met de RIVM-maatregelen, zoals het houden van afstand. We merken dat veel mensen er met het mooie weer op uit gaan en in gesprek gaan met onze medewerkers die in het veld aan het werk zijn. Dit contact waarderen we zeer, echter we willen iedereen dringend verzoeken om 1,5 meter afstand te blijven bewaren tot onze medewerkers, zodat ze veilig hun werk kunnen doen.

Bijeenkomsten en rondleidingen afgelast tot 1 september

Alle externe bijeenkomsten, rondleidingen en evenementen worden afgelast tot 1 september.

Waterlessen en rondleidingen voor schoolklassen of groepen geïnteresseerden op onze rioolwaterzuiveringen en/of andere locaties worden afgelast tot 1 september. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gesteld. Rondleidingen kunnen op een later moment ingehaald worden.

Ook andere evenementen, zoals open dagen en andere publieksactiviteiten, zijn afgelast.

Vaarseizoen op de Vecht start op 1 juni

Het vaarseizoen op de Vecht gaat op 1 juni wel van start. De sluizen in de Vecht tussen Ommen en de Duitse grens gaan dan open, waardoor doorgaande recreatievaart weer mogelijk is. Bij de sluizen en boothellingen worden maatregelen getroffen om 1,5 meter afstand te kunnen hanteren. We vragen alle vaarrecreanten ook om voldoende afstand te houden tot ons personeel en tot elkaar.

Vergaderingen bestuur

Vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur gaan in ieder geval tot 1 september door via de digitale weg.

Financiële gevolgen voor ondernemers

De coronamaatregelen hebben grote financiële gevolgen voor ondernemers en zzp’ers. We bieden daarom ondersteuning op het gebied van het betalen van de lokale belastingen, onder meer door uitstel van betaling te verlenen tot uiterlijk 31 augustus 2020. GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) heft en int de belastingen voor verschillende gemeenten en waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen. Zie voor meer informatie de website van GBLT: gblt.nl. Daarnaast hebben we onze betalingstermijnen verkort en handelen we facturen sneller af.

Bereikbaarheid

We blijven telefonisch gewoon bereikbaar, ook voor calamiteiten zijn we 24 uur per dag bereikbaar via ons algemene telefoonnummer. Wel kan het voorkomen dat vragen en verzoeken minder snel worden afgehandeld. Wij vragen hiervoor uw begrip.