Het meeste zwemwater is van goede kwaliteit


Het is prachtig zwemweer nu en de komende dagen. Wij controleren van 1 mei tot 1 oktober regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de 44 officieel aangewezen zwemwaterlocaties in ons gebied. De actuele zwemwaterkwaliteit wordt vermeld op zwemwater.nl en op de speciale zwemwater app. De meeste van de zwemwaterlocaties zijn van goede kwaliteit.

De waterkwaliteit en andere informatie van de zwemwaterlocaties staat vermeld op de zwemwater app en www.zwemwater.nl, de meeste locaties controleren we negen keer per seizoen. De locaties waar de kwaliteit minder scoren doen we driemaal extra. Als er aanleiding toe is kunnen we beslissen extra monsters te nemen voor bijvoorbeeld een blauwalg analyse of zwemmersjeuk (aandoening die wordt veroorzaakt door een parasiet die zich vermenigvuldigd in zoetwaterslakken).''

Op officiële zwemwaterlocaties staan informatieborden. Als er een waarschuwing of een verbod wordt ingesteld is dat op die borden te zien.

Wij raden mensen aan alleen te gaan zwemmen in de officiële zwemwaterlocaties die gecontroleerd worden. Ander oppervlaktewater is over het algemeen redelijk schoon, maar van dat water weten we de kwaliteit niet. Er kunnen lozingen of overstort (noodvoorzieing in een rioolstelsel waarmee bij grotere buien regenwater en verdund rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd) van het riool in hebben plaatsgevonden. Er is verder kans op de aanwezigheid van de E.coli bacterie, waar je ziek van kunt worden en ook kunnen er ziektekiemen voor de ziekte van Weil in zitten. Bovendien is er bij warm weer verhoogd risico op blauwalg en botulisme.

Zwem niet in onofficieel zwemwater. Het springen of duiken van bruggen en andere bouwwerken is verboden. Dat staat ook vaak vermeld op waarschuwingsborden bij de bouwwerken. Dat kan ook levensgevaarlijk zijn, omdat je niet kunt zien hoe het onder water is en ook niet hoe het in het water is. De inrichting is vaak ook niet geschikt om te zwemmen. De taluds zijn vaak te steil en dan kun je het water niet uit. Ook kan er een sterke stroming staan of is er een onderstroming.


Zwemmen in open water en het coronavirus

Kies een zwemlocatie dichtbij huis en ga daar zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar toe. Je mag alleen gebruik maken van zwemlocaties in de natuur (zoals recreatieplassen en meertjes) als je rekening houdt met de volgende spelregels:

  • Vermijd drukte.
  • Houd 1,5 meter afstand, ook in het water. Geef elkaar de ruimte en voorkom groepsvorming.
  • Betaal parkeergeld en dergelijke contactloos, dus niet met contant geld.
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt, ook als het maar lichte klachten zijn.
  • Volg de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders.
  • Houd er rekening mee dat de douches en toiletten bij zwemlocaties gesloten kunnen zijn. Volg degeldende hygiëneregels en ga voorafgaand aan uw bezoek thuis naar het toilet!