”Ik mag stemmen en dat ga ik ook zeker doen!”


Om jonge mensen inzicht te geven in wat een waterschap allemaal doet, gaan wij op bezoek bij verschillende ROC's in Twente. Op 20 maart zijn er waterschapsverkiezingen.

"Wat het waterschap allemaal doet? Geen idee'', zegt een studente verpleegkunde op de achterste rij in de Storkzaal van het ROC in Hengelo. Ze staat niet alleen met haar antwoord. Veel mensen weten niet goed wat een waterschap doet. In het kader van het vak burgerschap proberen ROC en Vechtstromen daar verandering in te brengen. Door middel van een speciale watertafel, een experience game en een interactieve lezing krijgen de leerlingen inzicht in het reilen en zeilen van een waterschap en in de werking van een democratie.

Op de voorlaatste rij weet een studente dat het waterschap 'iets met sluizen en dijken doet', maar daar houdt haar kennis op. Gelukkig schept Hans Rooze van Vechtstromen met zijn praatje een hoop duidelijkheid. ''Wij zijn een overheidsorgaan en we krijgen ons geld van jullie'', zegt Rooze.

Hij toont het gebied waarin Vechtstromen werkzaam is. Het loopt van Haaksbergen tot Emmen en van Ommen tot de Duitse grens. Er volgen indrukwekkende cijfers. Het gebied is 225 duizend hectare groot, telt 23 gemeenten en achthonderdduizend inwoners. Verder zijn er tweehonderd gemalen en 3.700 kilometer aan watergangen. "Dat is van hier naar Rome en ook weer terug'', zegt Rooze.  Hij laat drie filmpjes zien en de leerlingen doen mee aan een quiz.

Met het oog op de verkiezingen volgt als laatste nog een getallentest. Het meisje dat eerst nog 'geen idee' had, weet uit haar hoofd dat er negen partijen meedoen. "Ja, ik heb echt veel geleerd vandaag. Ik mag stemmen en dat ga ik ook zeker doen. Op welke partij weet ik nog niet, maar daar ga ik me nog in verdiepen." De smartphone wordt er al bij gepakt om de stemhulp op te zoeken. Die stemhulp staat op www.vechtstromen.nl/stemhulp