Olieverontreiniging in de Bornsebeek


Onze handhavers hebben in de Bornsebeek nabij industrieterrein de Veldkamp in Hengelo en de woonwijk Bornsche Maten in Borne over een lengte van ongeveer drie kilometer olieverontreiniging op het water aangetroffen.

Het waterschap gaat de olie verwijderen en de beek en oevers schoonmaken. Hiermee wordt voorkomen dat het vervuilde water verder het gebied in stroomt in de richting van Almelo. Waarschijnlijk is de olie geloosd op de beek. Dit wordt op dit moment nog onderzocht.

Om de olie uit het water te krijgen zijn er zogenaamde oliebooms geplaatsen, die de vervuiling opzuigen. Waarschijnlijk zullen er nog extra schoonmaakwerkzaamheden volgen, omdat mogelijk ook de oevers vervuild zijn geraakt. We raden mensen die ter plaatse met hun hond gaan wandelen aan om hun huisdier goed aan de lijn te houden, totdat de vervuilde beek weer helemaal schoon is.

Mocht u iets gezien hebben van een mogelijke lozing, dan vragen we u contact op te nemen met ons op nummer: 088 220 3333.