Lage waterstand zorgt voor extra werk


De waterstand in de IJssel is momenteel erg laag. Dit leidt tot problemen met de vaste aanvoerpompen die in Eefde het water van de IJssel in het Twentekanaal brengen. Rijkswaterstaat heeft zelfs de vaste pompopstelling moeten uitzetten. De wateraanvoer wordt nu volledig door noodpompen verzorgd, waardoor de totale pompcapaciteit is gereduceerd. Ook wij hebben hier last van, omdat we in deze extreem droge periode veel water vanuit het Twentekanaal in ons gebied voeren. De verminderde capaciteit zullen we zo goed mogelijk opvangen met water dat we via de Drentse kanalen aanvoeren uit het IJsselmeer.

Het is extreem droog, niet alleen in Nederland, maar ook in het stroomgebied van de Rijn. Daardoor is de waterstand van de IJssel sterk gedaald. Het water in deze rivier staat nu zo laag dat de vaste pompopstelling in Eefde het water niet meer omhoog kan brengen naar het Twentekanaal. Rijkswaterstaat heeft dan ook besloten om de vaste pompopstelling daar uit te zetten. Ze overwegen om naast de huidige drie noodpompen een vierde te plaatsen. Als gevolg zal de totale pompcapaciteit wel teruglopen.

Compensatie vanuit het IJsselmeer

Aangezien wij in deze extreem droge periode veel water uit het Twentekanaal ons gebied in brengen, hebben ook wij last van deze situatie. De verminderde aanvoercapaciteit vanuit het Twentekanaal zullen we echter zo goed mogelijk opvangen door extra water aan te voeren via watergangen in het noorden van ons gebied. Dit is water dat we via de Drentse kanalen ontvangen uit het IJsselmeer. Als er verder geen bijzondere dingen gebeuren, verwachten we geen grote problemen. Wel zullen onze mensen in het veld extra uren moeten draaien om ook in de nieuwe situatie waar mogelijk het water op de juiste plekken in ons gebied te krijgen en te houden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel. Vanzelfsprekend houden we de situatie nauwlettend in de gaten.