Bargerveen


In alle Europese landen zijn zogenaamde Natura2000-gebieden aangewezen. Dit zijn gebieden met bijzondere natuurwaarden, die belangrijk zijn voor het behoud van de biodiversiteit binnen Europa.

Eén van de Natura2000-gebieden is het fraaie Bargerveen, gelegen in het zuidoosten van Drenthe, langs de grens met Duitsland.

Wij zijn verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk afstemmen van de waterhuishouding in en rond het Bargerveen op de in-stand-houdingsdoelen en uitbreidingsdoelen Natura2000. Maar wij hebben ook een verantwoordelijkheid voor de andere belangen in en rond het Bargerveen, met name voor de landbouw en de bewoning.

Betrokkenen

Om alle belangen goed in beeld te kunnen brengen en om informatie over de bestaande en optimale toestand te verzamelen, wordt nauw samengewerkt met belanghebbenden: landbouw, bewoners, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe en gemeente Emmen. Vanwege de ligging op de grens met Duitsland wordt ook nauw samengewerkt met Duitse overheden en instanties.

Meer informatie