Dode vissen in Verlengde Hoogenveense Vaart bij Erica


In de Verlengde Hoogenveense Vaart zijn zaterdag 11 juli dode vissen aangetroffen. De vissen kwamen aan de oppervlakte drijven vanwege een tekort aan zuurstof. De vissen zijn geruimd door de provincie Drenthe. Wij nemen op dit moment maatregelen om het water door te spoelen en de waterkwaliteit weer te optimaliseren.

De eerste melding van dode vissen in de Verlengde Hoogenveense Vaart kwam in de loop van de ochtend. Over een lengte van een paar kilometer waren dode vissen aangetroffen. Daarop is het zuurstofgehalte van het water gemeten en dit bleek te laag. Daarop is door de provincie Drenthe begonnen met het ruimen van de dode vissen.

Zuurstofgehalte in het water verhogen

De waterkwaliteit van het water moet worden verhoogd door meer zuurstof in het water te brengen. Dat wordt op dit moment gedaan door extra stroming te realiseren in de Verlengde Hoogenveense Vaart. De waterinlaten benedenstrooms Erica worden iets verder open gezet waardoor er meer trek in het water komt. Daarnaast wordt er beluchters geplaatst. Deze zorgen ook voor extra zuurstof in het water. De scheepvaart ondervindt hier geen hinder van. De verwachting is dat er in de loop van morgen weer vers, zuurstofrijk water in het kanaal zit. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten. De oorzaak van de dode vissen is nog onbekend en zal onderzocht worden.