Bolscherbeek


De Bolscherbeek ligt tussen Haaksbergen en het Twentekanaal bij Goor. Deze 13 kilometer lange beek is aangepast aan de eisen voor veiligheid. De beek voerde het water tijdens een hevige regenbui te snel af. In droge tijden was er weer een tekort aan water.

De onderhoudspaden waren slecht begaanbaar en stuwen en enkele bruggen aan vervanging toe. De Europese Kaderrichtlijn Water stelt strengere kwaliteitseisen aan beken. Om aan deze richtlijnen te voldoen is de beek natuurvriendelijker ingericht. En klaar voor de toekomst!

plattegrond project Bolscherbeek in fases

In de Bolscherbeek tussen Gorsveldweg en de Benteloseweg zijn de oevers aangepast en een aantal vistrappen gemaakt.


Het nieuwe traject van de Bolscherbeek over het landgoed van Norman Smit (Frank Visschedijk)