Gratis cursus ‘Actief voor het waterschap’


Heb jij interesse in water en denk je er over na om bestuurlijk actief te worden? Dan is de cursus ‘Actief voor het waterschap’ misschien iets voor jou. De cursus biedt je de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van het waterschap. We organiseren de cursus in samenwerking met ProDemos. Deelname aan de cursus is gratis.

Voor wie?

Kort gezegd zorgen waterschappen voor voldoende en schoon water. En voor de bescherming tegen te veel water. Maar hoe doen we dat precies? De cursus ‘Actief voor het waterschap’ is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in water en overweegt bestuurlijk actief te worden voor het waterschap, bijvoorbeeld als lid van het algemeen bestuur.

Opzet

De cursus bestaat uit vier avonden op 6, 12, 22 en 28 november en sluiten we af, voor wie wil, met het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur op 5 december ’s ochtends. De cursusavonden zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur en worden op verschillende locaties van Vechtstromen gehouden, achtereenvolgens in Almelo, Emmen, Hardenberg en Hengelo. Daarnaast kun je voorafgaand aan de cursusavond, om 18.30 uur, deelnemen aan een korte excursie op de desbetreffende locatie. Bezoeken aan bijvoorbeeld een ultrapuurwaterfabriek en een energiefabriek staan op het programma. Drie bijeenkomsten hebben een inhoudelijk karakter en gaan in op onder meer het werk van de waterschappen en wat er bij het besturen ervan komt kijken. De vierde avond krijgen deelnemers een debattraining.

Waarom deze cursus?

We zijn op zoek naar mensen die interesse hebben in water, die weten wat er speelt in hun omgeving en bestuurlijk actief willen worden. Mensen kunnen als kandidaat deelnemen aan de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en bij voldoende stemmen een plek in het algemeen bestuur bemachtigen. Hiervoor moeten zij zich aansluiten bij een partij of zelf een partij beginnen. Met de cursus willen we mensen die als kandidaat deelnemen aan de verkiezingen, of dit overwegen, helpen zich goed te oriënteren op de rol van bestuurder bij het waterschap.

De cursus is een vervolg op de Meet & Greets die we in april hebben gehouden en die in het teken stonden van een eerste kennismaking met ons waterschap en het bestuurswerk. Ben je niet naar een Meet & Greet geweest? Geen probleem, deelname is mogelijk voor iedereen met interesse om bestuurder te worden bij Vechtstromen.


Opgave en meer informatie

Heb je interesse in deze cursus, neem dan contact op met Marjolein Friele, projectleider verkiezingen bij waterschap Vechtstromen, telefoon 088 – 220 3629, e-mail: verkiezingen@vechtstromen.nl.

Meer informatie is ook te vinden op www.vechtstromen.nl/verkiezingen en op de website van ProDemos.