“Natuurlijk is er echt wat te kiezen!”


De verkiezingen voor ons waterschap vindt plaats op woensdag 20 maart. Maar wat doet het waterschap nou eigenlijk? En waarom is stemmen voor het waterschap belangrijk? We spreken uitvoerig met Stefan Kuks. De watergraaf van waterschap Vechtstromen is neutraal en geeft geen stemadvies, maar aan de hand van 10 vragen legt hij uit waar de verkiezingen over gaan.

Vraag 1: Wat doet het waterschap?

Stefan Kuks: ''De essentie is dat Vechtstromen het water in het gebied van Haaksbergen tot Emmen en van Ommen tot de Duitse grens beheert, zo'n 225.000 hectare voor ruim 800.000 mensen. We baggeren, maaien en onderhouden beken, rivieren en sloten. Ook zorgen we voor het juiste waterpeil en zoeken we naar de beste balans tussen teveel en te weinig water. Want we willen geen natte voeten. Verder zuivert het waterschap het rioolwater van alle mensen en bedrijven in 23 gemeenten. Voor dit werk betalen mensen belastinggeld en bepalen ze door middel van verkiezingen wie hen vertegenwoordigt in het algemeen bestuur”.

Vraag 2: Waarom zijn er eigenlijk verkiezingen voor het waterschap?

''We zijn een overheid, te vergelijken met de gemeente en de provincie” aldus Kuks. “Het belastinggeld waar wij mee werken is betaald door de inwoners in ons gebied. Daarom is het van belang dat zij vertegenwoordigd worden en invloed kunnen uitoefenen. We willen het geld besteden aan wat de mensen belangrijk vinden. En er is echt wel wat te kiezen hoor! In de stemhulp van Vechtstromen staan bijvoorbeeld stellingen die duidelijk maken wat de verschillen zijn tussen de partijen die meedoen aan de verkiezingen. Als u zich uitspreekt geeft ons dat richting.''

Vraag 3: Wat zijn de verschillen tussen de partijen die meedoen?

“Om mensen een handje te helpen hebben we een stemhulp ontwikkeld, zoals we die kennen van andere verkiezingen. In de stemhulp maken negen partijen aan de hand van verschillende stellingen duidelijk wat ze willen doen. Ook is er op 12 maart een speciale verkiezingskrant in de bus gevallen''. Via de stellingen in de stemhulp op www.vechtstromen.nl/stemhulp en via de verkiezingskrant geven de partijen aan waar ze voor staan en kun je zien waar ze van elkaar verschillen. We krijgen te maken met een aantal stevige problemen en de diverse partijen hebben elke hun eigen visie over de wijze waarop ze met die problemen om willen gaan en hoeveel dat de belastingbetaler mag kosten.

Vraag 4: Wat zijn de aandachtspunten voor de toekomst?

"Het klimaat verandert - dat is een feit - en daar krijgen we allemaal mee te maken. We krijgen meer perioden met extreme regenval en meer droge zomers met een watertekort. Daar moeten we mee omgaan. Water langer vasthouden en water verdelen is wat we in ieder geval moeten doen. Medicijnresten in het water is ook een toenemend, maatschappelijk probleem. Gaan wij die vervuiling eruit halen? Of nemen we andere maatregelen, zodat de medicijnen niet meer in het water komen? Energiebesparing is ook een punt van aandacht. Het waterschap gebruikt heel veel energie, maar we zien ook kansen om energie op te wekken. Bijvoorbeeld uit rioolslib of met zonnepanelen. Dat kun je gaan ontwikkelen, maar als je dat doet kost dat in het begin weer extra geld. Alweer zo’n uitdaging waarbij keuzes gemaakt zullen worden door het nieuwe bestuur.''

Vraag 5: kunnen jullie alle verontreinigingen uit het water halen?

''Medicijnresten in het rioolwater zijn, zoals gezegd, echt een probleem. We gebruiken steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen via onze urine en ontlasting in het riool en vervolgens bij onze zuiveringen terecht. Op dit moment kunnen we de medicijnresten er maar voor twee derde deel uithalen. Een derde deel gaat nu dus nog met het gezuiverde water mee de beken in. De vernieuwende techniek om dat laatste deel er ook uit te halen is weliswaar beschikbaar, maar de aanschaf van die technologie heeft grote financiële consequenties. Het algemeen bestuur bepaalt uiteindelijk waar we het geld aan uitgeven, en aan welke zaken niet. Dat maakt deze verkiezingen zo belangrijk.''

Vraag 6: Hoe gaat het na de verkiezingen verder?

''Het werkt bij het waterschap hetzelfde als bij een gemeente. De partijen behalen zetels voor het algemeen bestuur. Dit is te vergelijken met de gemeenteraad. Uit dit algemeen bestuur wordt een coalitie gevormd voor het dagelijks bestuur. Dit is weer te vergelijken met het college van burgemeester en wethouders. De gekozen partijen proberen een coalitie te vormen. Maar ook bij ons hebben de grootste partijen vaak de meeste invloed.''

Vraag 7: Hangt het beleid van het waterschap af van de uitslag van de verkiezingen?

''De uitslag maakt absoluut een verschil en met jouw stem heb je invloed op die uitslag. En de partijen bepalen uiteindelijk welke keuzes er gemaakt worden. Eén van de stellingen gaat bijvoorbeeld over de vraag of het waterschap meer moet doen in de steden en dorpen. Partijen hebben daar een verschillende mening over, dus het te voeren beleid hangt zeker af van jouw stem.''

Vraag 8: Hebben jullie al vernieuwde projecten uitgevoerd?

''Jazeker. Het Kristalbad, gelegen tussen Hengelo en Enschede, is er een mooi voorbeeld van. Veel mensen wandelen er of fietsen er langs. Het is een uniek waterbergingsgebied, waar we veel regenwater opvangen om te voorkomen dat met name Almelo onder water loopt. Ook wordt hier water van de zuivering in Enschede ‘gereanimeerd’. Het gezuiverde water is weinig biologisch actief. In het Kristalbad krijgt het water, onder invloed van licht, lucht en planten, weer de goede waardes voor het leven in de Twentse beken.”

Vraag 9: Heeft u nog meer voorbeelden?

“In het Vechtdal werken we met partners aan meer ruimte voor de Vecht en in Drenthe doen we dat met het project het Bargerveen. Een prachtig natuurgebied waar we de waterhuishouding afstemmen op de functies in het gebied. Ook in Almelo hebben we veel werk verzet, met het project De Doorbraak. Ten noorden van de stad ligt nu een 13 kilometer lange beek, zodat de mensen in Almelo droge voeten houden. En dan heb ik het nog niet eens over alle projecten op onze zuiveringen om ons rioolwater weer zo schoon mogelijk te krijgen”.

VRAAG 10: KUNNEN INWONERS ZELF IETS DOEN OM HET WATERSCHAP TE HELPEN?

''Ja. Inwoners kunnen een grote bijdrage leveren aan ons werk. Bijvoorbeeld door de tegels uit de tuin te halen. Het regenwater stroomt dan in de bodem in plaats van het riool. We hoeven dan geen schoon regenwater te zuiveren en het water is bovendien lokaal beschikbaar in periodes van droogte. Mensen kunnen ook helpen door minder rommel door de WC te spoelen. Want wat er niet in zit, hoeft er ook niet uit! Maar de eerste belangrijke stap die inwoners kunnen maken is de stap naar de stembus op 20 maart!''