Olie gedumpt in Houtmaatleiding Hengelo


Aan de Dijksweg te Hengelo is olie gedumpt in de Houtmaatleiding. De waterloop is over een afstand van 30 meter zwaar vervuild. Het gaat waarschijnlijk om afgewerkte motorolie. Het waterschap gaat de olie verwijderen en de waterloop en oevers schoonmaken. We vragen mensen die iets gezien hebben van de dumping om contact met ons op te nemen.

De olie is waarschijnlijk enkele dagen geleden gedumpt. Misschien in het weekend, toen het water nog hoger stond. Het water is nu gezakt en een deel van de olie is achtergebleven in het riet. Het is een smerige bedoening.

Om de olie uit het water te krijgen gaan we oliebooms plaatsen, die de vervuiling opzuigen. Waarschijnlijk zullen er nog extra schoonmaakwerkzaamheden volgen, omdat ook de oevers vervuild zijn geraakt.

We raden mensen die ter plaatse met hun hond gaan wandelen aan om hun huisdier goed aan de lijn te houden, totdat de vervuilde waterloop weer helemaal schoon is. Dit kan even duren, omdat de olie moeilijk te verwijderen is.

Mocht u iets gezien hebben van de dumping, dan vragen we u contact op te nemen met het waterschap op nummer: 088 220 3333.