Oud bestuursleden brengen bezoek aan Energiefabriek

Gepubliceerd op 2 november 2021

Op 29 september jongstleden is door de AB-commissie Financiën en Beleidsuitvoering uitvoerig gesproken over de evaluatie van project Energiefabriek. Hiervoor waren zowel een ambtelijke als een bestuurlijke evaluatie opgesteld waarin op transparante wijze het project is beoordeeld én diverse successen, leer- en verbeterpunten zijn beschreven.

Bij de bespreking van de evaluaties is door de commissieleden veel waardering uitgesproken voor de prestaties in het project en hoe het project is omgegaan met de uitdagingen, onzekerheden en tegenslagen.

Afgelopen week kon ons dagelijks bestuurslid Erik Lievers, vol trots de oud bestuurders Jaap Hos en Roel van der Veen ontvangen op de rioolwaterzuivering in Hengelo om het eindresultaat van het project te bekijken. Jaap Hos heeft in de tijd van waterschap Regge en Dinkel als portefeuillehouder aan de basis gestaan van het project om de slibverwerking te centraliseren. En Roel van der Veen is als portefeuillehouder, na de start van Vechtstromen, jarenlang verantwoordelijk geweest voor het project.

In de bijeenkomst hebben de collega’s van beheer aangegeven hoe er gewerkt is in het project en wat de impact van de nieuwe installatie is op de wijze van bedrijfsvoering. En uiteraard kon er ook bij de nieuwe installatieonderdelen gekeken worden.