Veldwijk-Zuid


De gemeente Hengelo profileert zich als "Hengelo Bekenstad" waarbij de beken een belangrijke drager van de ruimtelijke kwaliteit zijn.

In Veldwijk-Zuid hebben we samen met de gemeente de ruimtelijke kwaliteit verhoogt.

De herinrichting van de beekzone is een belangrijk onderdeel geweest. Door het combineren van de KRW-opgave voor de Bornsebeek en de herontwikkeling van de woningbouw in Veldwijk-Zuid is op efficiënte wijze invulling gegeven aan meerdere doelstellingen.

Wat is er veranderd?

  • Van rechte beek naar meanderend
  • Stuwen vispasseerbaar
  • Natuurlijke oevers
  • Water wordt beleefbaar (stapstenen)
  • Behoud en/of verbetering van recreatieve mogelijkheden
  • Door het Kristalbad zal waterkwaliteit verbeteren
  • Aanleg van wadi's voor opvang regenwater
  • 3 nieuwe bruggen (Magnoliastraat, Klimopstraat en fietsbrug)
  • Ruimte rondom beek wordt optimaal benut door aangrenzende ruimte bij inrichting te betrekken (beekzone wordt verlengde achtertuin).