Markgraven


De Markgraven is een beek van ongeveer zeven kilometer tussen de gemeenten Almelo en Tubbergen. In het verleden is deze beek van een kronkelende beek in een strak kanaal veranderd. Helaas bleek deze nieuwe vorm verschillende problemen op te leveren. Zo waren er problemen met de onderhoudspaden en bij hevige regenval, stroomde de Markgraven over, omdat het water niet snel genoeg weg kon.

Deze beheerknelpunten vormden de aanleiding om de beek aan te passen. Niet alleen de beheerproblemen zijn opgelost, maar ook de oevers natuurlijker ingericht en zij er vistrappen geplaatst. Daarnaast is er ruimte gezocht om water tijdelijk te bergen, door middel van een retentiegebied (gebied om water vast te houden).

Wat is er veranderd?

De Markgraven heeft nu over de gehele lengte natuurvriendelijke stroken van tien meter aan weerszijden. De stroken kunnen gecontroleerd overstromen bij hevige regenval. Op deze manier worden ongewenste overstromingen op andere plekken voorkomen. Daarnaast wordt ook het waterpeil aangepast. Tot de aanpassing regelden we met een stuw dat het waterpeil in de zomer hoog en in de winter laag was. Dat is veranderd naar een vast waterpeil. Het waterpeil wordt op een dergelijke manier aangepast dat de landbouw in het gebied er optimaal baat bij heeft. Daarnaast zijn vistrappen geplaatst om de trekroute voor vissen te optimaliseren.


Markgraven schouwpad
Trappetje Vistrap Markgraven Harbrinkhoek