9 partijen doen mee aan de waterschapsverkiezingen bij Vechtstromen


Op 4 februari hebben de partijen die mee willen doen aan de verkiezingen van het algemeen bestuur van Vechtstromen hun kandidatenlijsten en de daarbij horende stukken ingeleverd.

Inmiddels heeft het centraal stembureau van het waterschap deze kandidatenlijsten onderzocht. Onderzocht is bijvoorbeeld of kandidaten wel oud genoeg zijn en in het gebied van het waterschap wonen. Bij Vechtstromen doen 9 partijen mee aan de verkiezingen voor een nieuw algemeen bestuur.

Op de volgende partijen kan op 20 maart worden gestemd: Christen Democratisch Appèl (CDA); Water Natuurlijk; AWP niet politiek wel deskundig; VVD; ChristenUnie; OUDERENPARTIJ; Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP); 50PLUS; Lijst die zonder naamstelling meedoet.

Partijen hebben tot en met 8 februari, 15.00 uur, om eventuele fouten te herstellen. Hierna neemt het centraal stembureau een definitieve beslissing over de kandidatenlijsten.

Ter inzagelegging

De op 4 februari ingediende kandidatenlijsten en, waar van toepassing, verklaringen van ondersteuning en het proces-verbaal van de zitting van 5 februari, liggen tijdens kantooruren ter inzage bij het centraal stembureau op het waterschapshuis, Kooikersweg 1, te Almelo.