Ondertekening overdracht Stedelijk water aan waterschap Vechtstromen


Wethouder Jan Aanstoot van de gemeente Rijssen-Holten en Ria Broeze dagelijks bestuurslid van Vechtstromen tekenden vandaag voor de overdracht van het stedelijk oppervlaktewater aan het waterschap Vechtstromen!

De gemeente Rijssen-Holten is samen met het waterschap tot een overeenkomst voor overdracht van stedelijk oppervlaktewater gekomen. Deze overeenkomst is vandaag getekend door Ria Broeze namens het waterschap Vechtstromen en Jan Aanstoot namens de gemeente. Voor de officiële overdracht is een toepasselijke locatie gekozen, namelijk de vijver in het Volkspark.

Met de overeenkomst wordt uitvoering gegeven aan het bestuursakkoord en de wettelijke zorgplicht van het waterschap Vechtstromen voor het beheren en onderhouden van ook ons stedelijk oppervlaktewater. Voor de overdracht van de wateren komen in aanmerking: de wateren in Rijssen met een regulerende functie voor het watersysteem (aanvoer, afvoer en berging) en die (nog) niet op de legger van het waterschap voorkomen. Dit zijn vrijwel alle wateren in Rijssen, behalve de Weijerd en het Molenbeekpark.