Financiële bijdrage van 667.000 voor ‘Beken en Bleken van Losser’


De landelijke stuurgroep Erfgoed Deal heeft deze week besloten het project ‘Beken en Bleken van Losser’ een positieve beoordeling te geven en een bedrag toe te kennen van € 666.700.

Dagelijks Bestuurslid Hans van Agteren: “Dit is een hele mooie impuls voor het klimaatrobuust maken van het centrum van Losser. De gemeente ontvangt de forse financiële bijdrage, mede dankzij de samenwerking met het waterschap. Met het geld worden ook onze waterdoelen gerealiseerd. Innovatief aan dit project is dat een deel van het schone water van de rioolzuivering gebruikt wordt voor zowel verwarming van het nabijgelegen zwembad als voor het op peil houden van de Dorpsbleek.”

Voor het waterschap betekent de investering in Losser dat de klimaatopgaven worden gerealiseerd:

  • De Dorpsbleek wordt hersteld: De Dorpsbleek werd vroeger gebruikt voor het bleken van de was. Tegenwoordig is het een mooi watererfgoed in het centrum van Losser. In het project wordt de oude beschoeiing vervangen. De bleek krijgt een opvangfunctie voor hemelwater (regen en sneeuw) van elders in de stad.
  • De Dorpsbleek kan in de zomer bijna droogvallen. Met de Erfgoed Deal wordt een deel van het gezuiverde water van de RWZI (rioolwaterzuivering) gebruikt voor verwarming van het nabij gelegen zwembad. Na de warmteonttrekking wordt dit water geleid door een zogenoemde helofytenfilter, waarmee het extra gezuiverd en schoon wordt. Vervolgens stroomt dit water naar de Dorpsbleek. Als deze bleek op peil is gaat het water richting de Ravenhorsterweg, waarna het al dan niet via de Welp wordt geloosd op de Dinkel.
  • De Dorpsbeek stroomt ondergronds door het centrum van Losser. Deze oorspronkelijke beek wordt in het centrum weer op een aantal plekken open en zichtbaar gemaakt. Deze beek krijgt een belangrijke afvoerfunctie van afgekoppeld hemelwater.